De energiemarkt van nu én van de toekomst

ENTRNCE is het eerste onafhankelijke platform dat elke denkbare energietransactie ondersteunt. Het voert directe administratieve en financiële transacties uit tussen opwekkers, verbruikers en handelsmarkten, ongeacht hun locatie. Volledig transparant & volledig in overeenstemming met de regels en timing van de Nederlandse energiemarkt. Kies hieronder de markt waar je meer over wil weten.

Energiecommunities

Het aantal initiatieven waarbij mensen gezamenlijk zaken willen organiseren op het gebied van energie is al jaren flink groeiende. Deze initiatieven zijn in verschillende organisatievormen te vinden met elk haar eigen fasen en volwassenheid. Deze samenwerkingsvormen zijn cruciaal voor het energiesysteem van de toekomst. Of je nu gezamenlijk energie wil in- en/of verkopen, onderling energie met elkaar wil verhandelen of een lokale energiemarkt wil gaan inrichten, ENTRNCE helpt je verder.

ENTRNCE is naast leverancier van innovatieve softwareoplossingen ook de betrouwbare kennis en transitiepartner. We bouwen graag samen aan toekomstbestendige businessmodellen. We maken de complexe energiewereld simpel. Ons uitgangspunt hierin is dat we continu kijken wat je nu al kan gaan doen. In kleine praktisch stappen naar een gezamenlijke grootse verandering.

Momenteel geven we met onze kennis en de ENTRNCE Traders module vorm aan verschillende lokale energiemarkten. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? 

Neem gerust contact met ons op.

Netbeheerders

Vanuit hun marktfaciliterende taak voeren de netbeheerders de administratie van het energiesysteem. Netbeheerders maken inzichtelijk wie, wanneer en waar, hoeveel energie gebruikt of levert. De inrichting van dit systeem is gebaseerd op het model waarbij energie centraal wordt opgewekt via energiecentrales en wordt getransporteerd via het hoogspanningsnet, middenspannings- en laagspanningsnet naar afnemers. Aanbod van energie is regelbaar en volgt de vraag naar energie.

Door de energietransitie verdwijnen deze vanzelfsprekendheden en nieuwe elementen worden toegevoegd aan het systeem. Naast het volume, gaan plaats en moment van verbruik (of opwek) de prijs van energie bepalen. Daarmee worden er andere eisen gesteld aan de faciliterende taken van de netbeheerder.

Met ENTRNCE faciliteren we de huidige en toekomstige energiemarkten. Dit doen we omdat we hierdoor in staat zijn om op verschillende niveaus in het net het totaal van vraag en aanbod van zowel energie als transport bij elkaar kunnen laten komen.

ENTRNCE faciliteert momenteel meerdere lokale initiatieven bij het onderling uitwisselen van energie. ENTRNCE kan hierdoor de bruggen bouwen tussen netbeheerders en communities om gezamenlijk het energiesysteem van de toekomst te gaan realiseren.

Heb je interesse welke initiatieven wij ondersteunen in jullie verzorgingsgebied? Wij helpen je graag verder.

Retailers / serviceproviders

In de sterk veranderende wereld hebben eindgebruikers / opwekkers steeds meer behoefte aan andere vormen van dienstverlening dan ze nu gewend zijn van hun huidige energieleverancier. De energieleveranciers worden steeds meer uitgedaagd om (naast een scherpe prijs) diensten te leveren op het gebied van duurzaamheid en transparantie. Het huidige systeem waarop wij duurzaamheid van energie registreren (Garanties van Oorsprong, oftewel GVO's) is aan verandering onderhevig. Klanten vragen zich af waar de energie vandaan komt als bijvoorbeeld de wind niet waait of de zon niet schijnt.

Doordat er op meerdere niveaus in het energiesysteem wordt gezocht naar een optimale afstemming tussen opwek en verbruik is er een sterk toenemende behoefte om energielevering en handel te koppelen aan aanvullende diensten. Nieuwe marktrollen ontstaan zoals bijvoorbeeld serviceproviders en aggregators.

ENTRNCE biedt meerdere oplossingen aan voor deze markt waarmee:

- de toetredingsdrempels tot handelsmarkten verlaagd worden

- iedere denkbare propositie vormgegeven kan worden

- transparantie kan worden geboden in de matching van opwek in verbruik. Dit is zelfs mogelijk zonder bestaande  handelssystemen en processen te vervangen.

Interesse wat wij voor jou kunnen betekenen, neem contact met ons op.

Grote opwekkers / verbruikers

Is de capaciteit van jouw stroomaansluiting meer dan 3X80 ampère? Dan is het relatief eenvoudig om zelf de leveranciersrol over jouw energielevering of energieverbruik in te gaan vullen.

Hierdoor heb je direct regie over:

- aan wie jij je energie verkoop

- van wie je energie koopt

- én tegen welke prijs

ENTRNCE ondersteunt je in dit proces. Wij bieden je met ons transactieplatform de juiste middelen om direct aan de slag te gaan.

Interesse om er eens over verder te praten? Doen we graag! Als je ons even een berichtje geeft, dan komen we graag een (virtuele) kop koffie doen om je alles te vertellen.

Contact Oude Oeverstraat 120
Arnhem Nederland
+31 6 5538 6612
robert.vander.hidde@entrnce.com
www.entrnce.com
LinkedIn
Onderdeel van Alliander N.V. ENTRNCE is een onafhankelijk onderdeel van Alliander N.V. We zijn sinds vele jaren actief in de energiemarkt. Als geen ander weten we hoe de complexe energiewereld simpeler en transparanter gemaakt kan worden.

security verified
© 2021 Entrnce
Loading...